INFO SPELARE

Norra Discgolf Touren (NDT) är en möjlighet för oss spelare i Norrland oavsett nivå att delta i en gemensam turnering under sommaren som sträcker sig från Luleå i norr till Sundsvall i söder. Också ett sätt att få komma ut här i norr och pröva nya banor och ett mer lokalt alternativ mot de tourer som spelas söderut.

UPPLÄGG

NDT består av ett antal deltävlingar, utspridda både geografiskt och kalendermässigt.

För att få en slutplacering räcker det att delta i en tävling.

Totalen räknas ut enligt följande:

Vid 4 deltävlingar räknas de 3 bästa.
Vid 5 deltävlingar räknas de 3 bästa.
Vid 6 deltävlingar räknas de 4 bästa.
Vid 7 deltävlingar räknas de 4 bästa.
Vid 8 deltävlingar räknas de 5 bästa.

Vid 9 deltävlingar räknas de 5 bästa.

Vid 10 deltävlingar räknas de 6 bästa.

Vid 11 deltävlingar räknas de 6 bästa.

osv.

OBS! Nytt för i år! Var observant på nya tidigare starttider och ett annorlunda tidsupplägg då vi inför möjligheten att utöka startfältet till 144 på en bana under en enda dag.

KLASSER

PDGA medlemskap krav i följande klasser:

 • Open – MPO

 • Dam – FPO

 • Master – MP40 (från det år man fyller 40år)

 • Grandmaster – MP50 (från det år man fyller 50år)

 • Avancerad (Intermediate) – MA2 <935 i raiting

 • Motion (Recreational) – MA3 <900 i raiting

 • Motion Dam (Recreational) - FA3 <775 i raiting

Utan krav på PDGA medlemsskap (Junior):

 • Flickjunior/Pojkjunior – FJ15/MJ15 (till det år man fyller 16)

 • Damjunior/Herrjunior – FJ18/MJ18 (till det år man fyller 19)

Regelverk Raiting MA2/MA3:
En spelares raiting påverkar vilken av amatörklasserna man kan spela i enligt specificerade poäng.
Om spelarens raiting ändras* under tourens gång så spelar man i den klass som den aktuella raitingen tillåter vid anmälningstillfället vid varje tävling.
*Du kan få stanna kvar i den klass du registrerade dig till vid anmälningstillfället så länge tävlingen genomförs inom två veckor efter datumet för den nya raitingen.
TD avgör detta.
Har du inte fått en aktuell raiting ännu så prata gärna med din förening och hör vilken klass de rekommenderar utifrån de resultat du presterat tidigare på t.ex. hemmabanan.
Efter några tävlingar kommer du att få din första raiting och kan då ev få byta klass beroende på vad den blir.

Avvikelser PDGA:s regelverk under förutsättning att alla kriterier är uppfyllda:
https://www.pdga.com/rules/competition-manual/202

Samtliga tävlingar kommer att vara PDGA-sanktionerade på nivån C-tier.

Spelare som innehar aktuellt PDGA medlemskap kommer därigenom att få rating för sina rundor.

Juniorer har inget krav på PDGA licens men kan då endast spela i den juniorklass man tillhör utan licens

PDGA licens skall vara klar FÖRE anmälan till tävlingen, spelare utan PDGA stryks från anmälningslistan.

ANMÄLAN

Anmälan & konto hos discgolfmetrix.com

Registrering sker under respektive deltävling. Du behöver skapa ett konto (gratis) för att kunna registrera dig. Viktigt ifall du har fler profiler på Metrix att du använder samma profil för alla dina tävlingsrundor inom Norra Discgolf Touren.

Fönstret för Anmälan öppnas max 4 veckor före tävlingsdag (inklusive första anmälningsveckan) alltid på en måndag.
Exempel – Tävlingsdatum 23/5. Anmälan startar 4 veckor före på en måndag den 27/4

 

Registreringsrutin:
PDGA Licens Krav (ej juniorer)
80 (alt 134) ordinarie platser finns + 10 WildCards att användas fritt enligt arrangörens önskemål. Dock rekommenderar vi att juniorer prioriteras.

 1. Vid registrering (första dagen alltid måndag) läggs din anmälan på en lista i turordning baserat på NÄR du anmäler dig. VIKTIGT! Betala din anmälningsavgift samtidigt om du vill behålla din plats.

 2. Fredag kväll samma vecka går arrangören igenom listan med anmälningar. ALLA anmälningar som då saknar betalning tas bort från den aktuella listan. Detta för att ej betalande spelare högre upp i listan inte skall uppehålla plats längre än 5 dagar under första veckan från betalande spelare längre ner.
  Denna genomgång upprepas varje fredag veckovis tills tävlingsdagen. Betalar man med Swish samtidigt som man anmäler sig så finns både anmälan samt avgift hos arrangören på samma gång vilket ökar möjligheten till säkrad plats. Självklart kan du göra en ny registrering om din anmälan tas bort men hamnar då längst ner på listan.

 3. När ordinarie lista har fyllts så byggs den på med en väntelista också den baserad på NÄR man anmält sig med samma förutsättningar som ovan.

 4. Vill spelaren avsäga sig sin plats så är det lämpligast att man meddelar TD som då tar bort den aktuella platsen via Metrix samt ev återbetalar avgiften. Om man tar bort platsen själv gör man det via Metrix men var då också uppmärksam på att ni MÅSTE meddela TD. Denne kan inte i systemet se om ni själv har avbokat så för att ni ev ska få pengar tillbaks måste ni samtidigt bekräfta till TD att ni tagit bort er plats.


Ingen återbetalning sker vid avanmälan om det är färre än 6 dagar kvar till tävlingsstart.

Arrangören ska via Metrix sidan bekräfta vilka som har betalat.

Vid anmälningstidens slut (tävlingsstart) stryks klasser med mindre än tre anmälda spelare och deltagarna flyttas till klassen närmast den egna*. I totalställningen för NDT får alla spelare dock poäng i den klass där de från början var anmälda.

*Pojkjunior går upp i Herrjunior. Grandmaster går upp i Master. Herrjunior och Master går upp i Open. Flickjunior går upp i Damjunior. Damjunior går upp i Dam. Dam går upp i Open. MA2 går upp i open, Motion går upp i MA2. FA3 går upp i Dam Open.

AVGIFT

Rekommenderad fast avgift 2020:
Open, Dam, Master, Grandmaster, MA 2 – 200 SEK
MA3, Junior – 100 SEK

TOTALTOUREN

En admin grupp bestående av representanter från olika föreningar håller i den organisatoriska delen.

Dessa ansvarar också för prisutdelning av Norra Discgolf Tourens total-cup.

Det är tourens målsättning att uppdaterad totalställning finns tillgänglig direkt efter avslutad lokal tävling.

Dock kan rättningar komma att behöva göras av Tour TD varför totalställning kan dröja något.

Uppdatering av totalställning publiceras på NDT huvudsida på discgolfmetrix.com

Efter säsongens sista deltävling görs en sammanställning av totalresultatet baserat på poängen från spelarnas (enligt tabell i början) bästa tävlingar under touren. De tre bästa i varje klass får pris.

Om två eller flera spelare i en NDT-klass slutar på samma totalpoäng skiljs dessa åt med det aktuella regelverk som gäller för Nationella Touren

PRISUTDELNING

Om spelare som erhåller pengar/prylar från prisstege avviker före prisutdelningen utan giltig orsak (ej meddelat TD) kan priset gå vidare till nästa spelare i fallande skala om TD beslutar så. Har man presterat så pass bra att man finns med i prislistan så bör man visa respekt för både arrangör och medspelare genom att närvara på prisceremonin. Har man inte möjlighet MÅSTE man meddela TD innan man avviker. Och är man osäker om det finns ett pris kolla gärna innan ni åker iväg om det sker före prisutdelningen.

RÖKNING

Det är förbjudet för spelare att röka från och med tvåminuterssignalen inför en runda tills dess att gruppens scorekort har lämnats in efter avslutad runda, alternativt 25 minuter efter det att gruppen spelat klart sitt sista hål.

© 2020 by Thomas Björkén. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now